LinkedIn geblokkeerd?

Als er een foutmelding op het scherm verschijnt met ‘verzoek geweigerd’, heeft LinkedIn een te hoog aantal openstaande uitnodigingen gesignaleerd van uw netwerkconnectie en heeft u dus een LinkedIn penalty. De foutmelding zal automatisch verdwijnen wanneer de netwerkactiviteiten weer een normaal niveau bereiken. Ondertussen kunt u alleen een nieuwe connectie uitnodigen vanuit een andere netwerkconnectie in LinkedIn.

LinkedIn Penalty

Als de LinkedIn penalty met de netwerkconnectie 24 uur lang aanhoudt, kan er contact op worden genomen met de klantenservice. Omdat het uitnodigingen limiet automatisch wordt bepaald door de regels van LinkedIn, kan een LinkedIn penalty niet handmatig door Linkedin zelf worden opgelost. Wat LinkedIn wel kan doen is de accountactiviteit onderzoeken die naar de LinkedIn penalty heeft geleid.

De accountactiviteit die ervoor heeft gezorgd dat u een LinkedIn penalty heeft ontvangen, kan zijn dat u te veel uitnodigingen heeft verstuurd. Het kan ook betekenen dat u te veel uitnodigingen heeft openstaan.
Wanneer u actief prospects uitnodigt kan het zijn dat veel van deze prospects de acceptatie hebben geweigerd doordat deze prospect u niet kent of geen interesse heeft in wat u aanbiedt. Een gevolg van te veel geweigerde connectieverzoeken kan ook leiden tot een LinkedIn penalty. Wanneer u een LinkedIn penalty heeft ontvangen, wordt er van u verwacht dat u uw openstaande connectie verzoeken intrekt. Als dit is gedaan geldt opnieuw de regel dat LinkedIn penalty 24 uur aan zal houden voordat deze gereset wordt.

LinkedIn penalty ongedaan maken

Een LinkedIn penalty is voor niemand wenselijk. Het kan er voor zorgen dat uw account voor altijd wordt geblokkeerd. Dat betekent dat uw geen nieuwe connectieverzoeken kan verzenden. Ook kan het zijn dat uw een tijdelijke LinkedIn penalty krijgt. Dit houdt in dat uw LinkedIn account voor een bepaalde tijd wordt geblokkeerd. Deze tijdelijke blokkade kan worden opgeheven door de openstaande connectieverzoeken in te trekken. Wanneer u dit doet, zal de tijdelijke LinkedIn penalty worden opgeheven. Wanneer u ervoor kiest om uw openstaande uitnodigingen niet in te trekken, zal LinkedIn na 24 uur van de LinkedIn penalty zelf gaan onderzoeken waar het probleem vandaan komt. Als uit dit onderzoek blijkt dat er teveel prospects het connectieverzoek hebben geweigerd zal er een tijdelijke LinkedIn penalty worden toegewezen aan uw account. Deze zal op de eerste van de nieuwe maand worden opgeheven. U kunt er dus voor kiezen om de LinkedIn penalty zal op te heffen of om te wachten tot Linkedin de penalty zelf onderzoekt met het risico dat uw account voor langere tijd wordt geblokkeerd.